Συκική ο Συνεταιρισμός

Ιστορία από το 1953

Η “ΣΥΚΙΚΗ” ιδρύθηκε το 1953 και έχει έδρα το Δημοτικό διαμέρισμα Σπερχογείας του Δήμου Καλαμάτας.

Τα μέλη παραγωγοί του Συνεταιρισμού προέρχονται από τους νομούς Μεσσηνίας, Λακωνίας και Αρκαδίας. Σύμφωνα με το καταστατικό, θεμελιώδη όργανα διοίκησης της “ΣΥΚΙΚΗΣ” είναι:

Βασικός σκοπός της “ΣΥΚΙΚΗΣ” είναι η ανάπτυξη της οικονομίας των συκοπαραγωγών, η οποία επιτυγχάνεται με τη συστηματική και προγραμματισμένη ανάπτυξη της καλλιέργειας της συκιάς.

Ποιότητα - Συστήματα Πιστοποίησης

Ένας από τους βασικούς στόχους της “ΣΥΚΙΚΗΣ” είναι η διατήρηση του υψηλού επιπέδου ποιότητας του προϊόντος αλλά και η διασφάλιση αυτής. Η “ΣΥΚΙΚΗ” έχει πιστοποιηθεί κατά BRC, IFS και άλλους φορείς.