Οικονομικά στοιχεία

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014) Της 31ης Δεκεμβρίου 2023 (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2023)

Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να διαβάσετε ή να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε ή να εκτυπώσετε τον Ισολογισμό της Συκικής για το έτος 2023. Download attachments: 

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014) Της 31ης Δεκεμβρίου 2022 (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2022)

Στο συννημένο αρχείο μπορείτε να διαβάσετε ή να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε ή να εκτυπώσετε τον Ισολογισμό της Συκικής για το έτος 2022 Download attachments: 

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.43082014) Της 31ης Δεκεμβρίου 2021 (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2021)

Στο συννημένο αρχείο μπορείτε να διαβάσετε ή να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε ή να εκτυπώσετε τον Ισολογισμό της Συκικής για το έτος 2021 Download attachments: 

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014) Της 31ης Δεκεμβρίου 2020 (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2020)

Στο συννημένο αρχείο μπορείτε να διαβάσετε ή να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε ή να εκτυπώσετε τον Ισολογισμό της Συκικής για το έτος 2020 Download attachments: 

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014) της 31ης Δεκεμβρίου 2019 (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2019)

Στο συννημένο αρχείο μπορείτε να διαβάσετε ή να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε ή να εκτυπώσετε τον Ισολογισμό της Συκικής για το έτος 2019. Download attachments: 

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα της 31ης Δεκεμβρίου 2018 (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2018)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΚΙΚΗΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΚΩΝ&ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2018 – 31/12/2018 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Κύριοι συνάδελφοι,

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014) της 31ης Δεκεμβρίου 2017 (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2017)

Επιλέξτε το επισυναπτόμενο αρχείο pdf για να δείτε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014) της 31ης Δεκεμβρίου 2017 (1 Ιανουαρίου

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΥΚΙΚΗΣ «ΚΛΑΔΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΚΩΝ ΚΑΙ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ» Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2013

Στο συννημένο αρχείο μπορείτε να διαβάσετε ή να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε ή να εκτυπώσετε τον Ισολογισμό της Συκικής για το έτος 2013. Download attachments: