Ποιότητα - Συστήματα Πιστοποίησης

Η ΣΥΚΙΚΗ έχοντας λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας έναντι της εξάπλωσης του COVID-19 ανακοινώνει πως έλαβε ανάλογη πιστοποίηση για τα μέτρα και τις διαδικασίες που τηρεί από τον φορέα πιστοποίησης EUROCERT.

ATTESTATION OF CONFORMITY

Ένας από τους βασικούς στόχους της “ΣΥΚΙΚΗΣ” είναι η διατήρηση του υψηλού επιπέδου ποιότητας του προϊόντος αλλά και η διασφάλιση αυτής.

Η “ΣΥΚΙΚΗ” έχει πιστοποιηθεί κατά BRC και IFS.

BRC

IFS

AGRO.2020

GLOBAL_GAP_2020

FSMA

Ένας σημαντικός αριθμός παραγωγών μελών της ΣΥΚΙΚΗΣ έχει πιστοποιήσει την καλλιέργειά του σύμφωνα με το πρωτόκολλο GLOBAL GAP και το πρότυπο AGRO 2.1, 2.2, συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης παραγωγής και συγκομιδής σύκων.

Επίσης σημαντικός αριθμός παραγωγών μελών της ΣΥΚΙΚΗΣ ασχολείται με την καλλιέργεια και παραγωγή Ξηρών σύκων Βιολογικής Γεωργίας και παραλληλα οι εγκαταστάσεις της “Συκικής” έχουν πιστοποιηθεί για την συγκέντρωση, τυποποίηση και συσκευασία Ξηρών Σύκων Βιολογικής Γεωργίας.

Η “ΣΥΚΙΚΗ” έχει πιστοποιηθεί από εγκεκριμένο φορέα Πιστοποίησης προιόντων βιολογικής γεωργίας με το εξής πιστοποιητικό: ΒΙΟ Ελλάς