Αγορές - Πελάτες

Με αναπτυγμένο τον εμπορικό τομέα , η “ΣΥΚΙΚΗ” επί σειρά ετών, διαχειρίζεται με επιτυχία και διοχετεύει το σύνολο του προϊόντος στην αγορά.

Σε εθνικό επίπεδο αποτελεί φορέα εξασφάλισης της ποιότητας των ξηρών σύκων, ενώ χρόνια τώρα έχει διεισδύσει σε αρκετές διεθνείς αγορές και φροντίζει για την προώθηση του προϊόντος σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις ΗΠΑ, ΚΑΝΑΔΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ και σε λοιπές αγορές.