ΣΥΚΙΚΗ: Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

69 ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Η “ΣΥΚΙΚΗ” ιδρύθηκε το 1953 και έχει έδρα το Δημοτικό διαμέρισμα Σπερχογείας του Δήμου Καλαμάτας. Τα μέλη φυσικά πρόσωπα είναι 419, ενώ ο συνολικός αριθμός συκοπαραγωγών των οποίων απορροφά τα σύκα τους η Συκική, ξεπερνά τα 1700 άτομα, που προέρχονται από τους νομούς Μεσσηνίας, Λακωνίας και Αρκαδίας. Σύμφωνα με το καταστατικό, θεμελιώδη όργανα διοίκησης της “ΣΥΚΙΚΗΣ” είναι:

– Η Γενική Συνέλευση που αποτελείται από μέλη συκοπαραγωγούς.

-Το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών και απαρτίζεται από εννέα μέλη με πενταετή θητεία και η σημερινή σύνθεσή του έχει ως εξής:

  • ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΔΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  • TAMIAΣ: ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  • ΜΕΛΗ: ΒΕΛΜΑΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΤΥΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

– Το Εποπτικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών.
Απαρτίζεται από πέντε μέλη με πενταετή θητεία και η σημερινή σύνθεσή του έχει ως εξής:

  • ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  • ΜΕΛΗ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΡΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η “ΣΥΚΙΚΗ” διαθέτει στο δυναμικό της έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο αποτελεί και την εγγύηση για την εύρυθμη λειτουργία της, με γνώμονα το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα, με διευθυντή τον κ. Αγγελόπουλο Γεώργιο και αναπληρωτή διευθυντή τον κ. Λαγό Λάμπρο.

Σκοπός – Στόχος

 

Βασικός σκοπός της “ΣΥΚΙΚΗΣ” είναι η ανάπτυξη της οικονομίας των συκοπαραγωγών, η οποία επιτυγχάνεται με τη συστηματική και προγραμματισμένη ανάπτυξη της καλλιέργειας της συκιάς.

Κύριο μέλημα είναι η βελτίωση της ποιότητας των σύκων σε συνδυασμό με τη φροντίδα του περιβάλλοντος και τελικά η επεξεργασία και εμπορία υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας προϊόντων σύκου, τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και στις αγορές του εξωτερικού.

Εγκαταστάσεις

Για την πραγματοποίηση των επιδιώξεών της η "ΣΥΚΙΚΗ" διαθέτει:

4000 τόνοι

Ετήσια δυναμικότητα προϊόντων σύκου

υγιεινή συντήρηση

τυποποίηση σε κατάλληλους χώρους

σύγχρονος εξοπλισμός

διαρκής συντήρηση και αναβάθμιση

Τοπική συνεισφορά της "Συκικής"

Με την καλλιέργεια , την συσκευασία και διακίνηση του σύκου ασχολούνται περίπου 4.000 οικογένειες στους νομούς Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας. Αναμφισβήτητα χρόνια τώρα , είναι πολύ μεγάλη η συμβολή και η συνεισφορά της “ΣΥΚΙΚΗΣ” στην τοπική οικονομία. Η “ΣΥΚΙΚΗ” αφουγκράζεται τις εξελίξεις και προσαρμόζεται στις σύγχρονες απαιτήσεις των καιρών. Η στήριξη των συκοπαραγωγών, η σύγχρονη οργάνωση και ο διαρκής εκσυγχρονισμός των υποδομών και των εγκαταστάσεων, αποτελούν εγγυητές της συνέχισης της επιτυχημένης πορείας. Βασική αξία αποτελεί η διασφάλιση της ποιότητας και η διατήρηση της καλής φήμης του Ελληνικού ξηρού σύκου παγκοσμίως.