Ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014) της 31ης Δεκεμβρίου 2017 (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2017)

Επιλέξτε το επισυναπτόμενο αρχείο pdf για να δείτε τις

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014) της 31ης Δεκεμβρίου 2017 (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2017) της

«ΣΥΚΙΚΗ» ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΚΩΝ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ

Download attachments:  Ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014) της 31ης Δεκεμβρίου 2017 (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2017)

Μοιράσου το!