Αναζήτηση Προσωπικού (ΟΣΔΕ – Πολ. Μηχανκούς)

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ    ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

 

 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

 

Η ΣΥΚΙΚΗ αναζητεί άτομα για εργασία με τουλάχιστον διετή προϋπηρεσία στο αντικείμενο της υποβολής Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ 2019) τα οποία θα εργαστούν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Επίσης στα πλαίσια διεύρυνσης των υπηρεσιών της η ΣΥΚΙΚΗ αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενημέρωση των πολιτών αλλά και την ορθή σύνταξη και υποβολή των δηλώσεων Κτηματολογίου.

Για το σκοπό αυτό αναζητεί άτομα για εργασία σε αυτό το έργο με επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχο αντικείμενο και παράλληλα να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ παραπλήσιου γνωστικού αντικειμένου, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Η αποστολή βιογραφικών, όπου θα εκφράζεται το ενδιαφέρον για τους δύο παραπάνω τομείς εργασίας μπορεί να γίνει μέσω email στο info @sykiki.gr ή αυτοπρόσωπος στη

Γραμματεία των κεντρικών εγκαταστάσεων της ΣΥΚΙΚΗΣ στο 6ο χλμ. Καλαμάτας Μεσσήνης ( τηλ. 2721069845) έως την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019.

Επίσης στα πλαίσια υποστήριξης των προαναφερομένων παρεχόμενων υπηρεσιών η ΣΥΚΙΚΗ αναζητεί επιπλέον εξωτερικούς συνεργάτες, Πολιτικούς Μηχανικούς ΠΕ/ΤΕ, καθώς και Τοπογράφους Μηχανικούς ΠΕ/ΤΕ, συνάπτοντας μαζί τους σχετικές συμβάσεις για σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων, μετρήσεων, κτλ. Για το συγκεκριμένο τομέα συνεργασίας παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνήσουν στο τηλ.2721069845 για περισσότερες πληροφορίες.

 

Για τη ΣΥΚΙΚΗ

Ο Διευθυντής

Γιώργος Αγγελόπουλος

Μοιράσου το!