ΣΥΚΙΚΗ – Συνάντηση Εργασίας με τον ΟΟΣΑ 01-10-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΚΙΚΗΣ

 

 

Καλαμάτα 03-10-2019

 

Η ΣΥΚΙΚΗ σε συνέχεια προσκλήσεως της από τον Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας κύριο Αναστασόπουλο Στάθη, συμμετείχε  δια του Προέδρου της κ.Παπαγεωργίου Παναγιώτη,του Διευθυντή της κ.Αγγελόπουλου Γιώργου και Αναπληρωτή Διευθυντή της κ.Λαγού Λάμπρου,σε συνάντηση εργασίας με τον ΟΟΣΑ την 1η Οκτωβρίου στα Ιωάννινα.

Στο πλαίσιο διαμόρφωσης της Στρατηγικής  για την Περιφερική Ανάπτυξη στην Ελλάδα μετά το 2020 ,το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε συνεργασία με την υπηρεσία διαθρωτικών αλλαγών της Ε.Ε., ανέθεσε στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης – ΟΟΣΑ την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Περιφερειακή Πολιτική της Ελλάδας μετά το 2020-Regional policy for Greece post 2020».  Η συγκεκριμένη  μελέτη θα αποτελέσει, μεταξύ άλλων και σημαντική εισροή για τη διαμόρφωση των διαρθρωτικών, αναπτυξιακών και περιφερειακών πολιτικών της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.

Η συμβολή των Περιφερειών στην συγκεκριμένη εργασία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την αξιοπιστία της ανάδειξης των μελλοντικών δυνατοτήτων ανάπτυξης και προς την κατεύθυνση αυτή έγινε μια σειρά συναντήσεων εργασίας με κλιμάκιο του ΟΟΣΑ και εκπροσώπους Υπουργείων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και θεσμικών, παραγωγικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και άλλων φορέων, για την παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης και διατύπωσης απόψεων για τις αναπτυξιακές προοπτικές τομέων και Περιφερειών.

Ο Διευθυντής της ΣΥΚΙΚΗΣ παρουσίασε και ανέλυσε διεξοδικά την υφιστάμενη κατάσταση της συκοπαραγωγής καθώς και την  σημασία της Αναδιάρθρωσης των συκαιώνων με τις αναπτυξιακές προοπτικές που θα επιφέρει στη Νότια Πελοπόννησο και συγκεκριμένα στους Νομούς της Μεσσηνίας, Λακωνίας και Αρκαδίας, μέσω τεκμηριωμένης οικονομοτεχνικής μελέτης η οποία έχει εκπονηθεί από τη ΣΥΚΙΚΗ.

Στη συνέχεια λόγω του υψηλού ενδιαφέροντος των παραπάνω, τόσο από τους εκπροσώπους του ΟΟΣΑ όσο και από τους  εκπροσώπους των Υπουργείων ακολούθησε διαλογική συζήτηση,  όπου ο Πρόεδρος της ΣΥΚΙΚΗΣ με τα στελέχη της, απάντησαν σε καίριες ερωτήσεις και διευκρινήσεις αναφορικά με την διάσωση της καλλιέργειας, την  λειτουργία των Συνεταιρισμών και στα σημαντικά οφέλη που θα προκύψουν από την αναδιάρθρωση, τα οποία δεν θα είναι μόνο οικονομικά αλλά κοινωνικά  και περιβαλλοντικά τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Όλες οι θέσεις  της ΣΥΚΙΚΗΣ υποστηρίχτηκαν από τον Αντιπεριφερειάρχη  κύριο Αναστασόπουλο Στάθη,  ο όποιος εκπροσώπευσε  την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τόνισε ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί η αναδιάρθρωση των συκαιώνων της ΣΥΚΙΚΗΣ στο σχεδιασμό της συγκεκριμένης Προγραμματικής Περιόδου. Επιπρόσθετα υποστηρίχτηκε και από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας κ. Ξυγκώρο Ευάγγελο, η ανάγκη αναδιάρθρωσης των συκαιώνων.

 

 

                                                                 Εκ της ΣΥΚΙΚΗΣ

 

Μοιράσου το!